20 ประกาศมาใหม่ล่าสุด
ขาย : ขายที่ดินใกล้ถนนสายเอเชีย สิงห์บุรี ขายไร่ละ 880000 บาท
ขาย สิงห์บุรี
07-04-2020
08:11:14 น.
ขาย : ขายที่ดินถมแล้วติดถนนมิตรไมตรีเขตหนองจอก 6ไร่2 งานไร่ละ8.3ล้าน
ขาย กรุงเทพ
07-04-2020
08:08:13 น.
ขาย : P41LR2004001 ขายที่ดิน อ้อมเกร็ด นนทบุรี 2-0-87.0 ไร่ 22.175 ล้านบาท
ขาย นนทบุรี
07-04-2020
02:40:14 น.
ขาย : P92LR2003013 ขายที่ดิน มาบไผ่ ชลบุรี 8-2-0.0 ไร่ 11.05 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:33:05 น.
ขาย : P92LR2003015 ขายที่ดิน บ้านบึง ชลบุรี 5-1-77.0 ไร่ 30 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:29:18 น.
ขาย : P92LR2003016 ขายที่ดิน หนองหงษ์ ชลบุรี 3-0-0.0 ไร่ 15 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:26:01 น.
ขาย : P92LR2003017 ขายที่ดิน หนองตำลึง ชลบุรี 3-3-20.0 ไร่ 18.75 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:22:07 น.
ขาย : P92LR2003007 ขายที่ดิน สำนักบก ชลบุรี 6-3-0.0 ไร่ 27 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:18:21 น.
ขาย : P92LR2003008 ขายที่ดิน สำนักบก ชลบุรี 2-0-0.0 ไร่ 8 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:14:59 น.
ขาย : P92LR2003011 ขายที่ดิน มาบไผ่ ชลบุรี 1-2-0.0 ไร่ 4.6 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:11:32 น.
ขาย : P92LR2003012 ขายที่ดิน มาบไผ่ ชลบุรี 18-2-0.0 ไร่ 26.825 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:07:56 น.
ขาย : P41LA2003042 ขายที่ดิน ฉิมพลี กรุงเทพ308.7 ไร่ 11.9 ล้านบาท
ขาย กรุงเทพ
07-04-2020
02:04:11 น.
ขาย : P92LR2003003 ขายที่ดิน หนองรี ชลบุรี 12-0-27.0 ไร่ 60 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
02:00:46 น.
ขาย : ขายโกดังพร้อมที่ดิน เนื้อที่ 2 งาน 64 ตารางวา ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ขาย ปราจีนบุรี
07-04-2020
01:59:08 น.
ขาย : P92LR2003004 ขายที่ดิน หนองรี ชลบุรี 3-0-0.0 ไร่ 18 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
01:57:34 น.
ขาย : P92LR2003006 ขายที่ดิน หนองรี ชลบุรี 4-3-32.0 ไร่ 35 ล้านบาท
ขาย ชลบุรี
07-04-2020
01:54:08 น.
ขาย : P41LA2003040 ขายที่ดิน หนองเพรางาย นนทบุรี 2-3-46.0 ไร่ 9.741 ล้านบาท
ขาย นนทบุรี
07-04-2020
01:47:38 น.
ขาย : P12LR2003026 ขายที่ดิน นายายอาม จันทบุรี 4-3-7.0 ไร่ 3.5 ล้านบาท
ขาย จันทบุรี
07-04-2020
01:44:15 น.
ขาย : P12LR2003027 ขายที่ดิน ทุ่งเบญจา จันทบุรี 1-2-41.0 ไร่ 1.5 ล้านบาท
ขาย จันทบุรี
07-04-2020
01:40:50 น.
ขาย : P12LR2003029 ขายที่ดิน ทรายขาว จันทบุรี 27-0-0.0 ไร่ 10 ล้านบาท
ขาย จันทบุรี
07-04-2020
01:37:28 น.