รายละเอียดสมาชิก
ชื่อ :
NKT 111
รูป :
เกี่ยวกับฉัน :
บริการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูล เป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อขาย การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ของนักลงทุน "ด้วยบริการกว่า 10 ปี ยอดขายกว่า หมื่นล้านบาทเป็นประกัน" "คุณภาพ คู่ คุณธรรม คือนโยบายของเรา" บริษัท นครทอง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ก่อตั้งโดยผู้มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์สูงด้านการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์มายาวนาน บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ บริการซื้อ ขายอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ตลอดจนเป็นศูนย์บริการข้อมูล เป็นที่ปรึกษาด้านการซื้อขาย การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ของนักลงทุน และประชาชนโดยทั่วไป บริการสุดพิเศษของบริษัทฯ ดังนี้ บริการตรวจสอบทรัพย์สิน * บริการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินก่อนการขาย * บริการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ บริการด้านการตลาดและการขาย * ตรวจสอบราคาตลาด โดยทีมงานมืออาชีพ * จัดลงสื่อโฆษณาทรัพย์สิน ทางสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายประกาศขาย สื่ออินเตอร์เน็ต และจัดทำ Direct Mail ถึงกลุ่มเป้าหมาย * นำพากลุ่มลูกค้าเข้าชมทรัพย์สินได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) * ทำหน้าที่เจรจาต่อรองราคา สรุปการขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย * เป็นที่ปรึกษา การจัดเตรียมทำเอกสาร และการยื่นกู้กับสถานบันการเงิน * เป็นที่ปรึกษา แนะนำสถาบันการเงินที่ให้สิทธิพิเศษสูงสุดกับผู้ซื้อ * เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินทรัพย์สิน บริการด้านนิติกรรมสัญญา * ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเรื่องสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย * บริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินของกรมที่ดิน * บริการคำนวณค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ * บริการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ * บริการด้านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ. สำนักงานที่ดิน * บริการด้านการโอนสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรืออื่นๆ (ถ้ามี) บริการด้านการขอคืนเงินจากภาครัฐ * เป็นที่ปรึกษาเรื่องสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ท่านได้ประโยชน์จากรัฐ เช่น การขอคืนภาษี การขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมต่างๆ (ถ้ามี) * ตรวจสอบเอกสิทธิ์ต่างๆ ที่ท่านควรจะได้คืนจากภาครัฐ (ถ้ามี) บริการพิเศษสำหรับประชาชนทั่วไป * บริการให้คำปรึกษาในเรื่องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ด้านกฎหมายที่ดิน การประนอมหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การขอสินเชื่อ ถูกฟ้อง ถูกยึดทรัพย์ จำนอง ขายฝาก รังวัด แบ่งแยก ภาระจำยอม มรดก และพินัยกรรม เป็นต้น ฝากขายกับเราท่านได้รับบริการพิเศษ ดังนี้ * บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์สูงคอยให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขาย * บริษัทฯ มีการประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาทางสื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ป้ายประกาศขาย และจัดทำ Direct Mail ได้ทันที * บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่พร้อมนำพาผู้สนใจจะซื้อ (เข้าชมทรัพย์สินได้โดยไม่มีวันหยุด) * บริษัทฯ ดูแลเรื่องนิติกรรม และสัญญาต่างๆ ในการซื้อขาย * บริษัทฯ ตรวจสอบ คำนวณค่าใช้จ่าย ในการโอนกรรมสิทธิ์ และดูแลเรื่องการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ. สำนักงานที่ดิน จนแล้วเสร็จ คุณณกรณ์ 087-7775111
การติดต่อ
  Line ID : nakornthong11
  โทรศัพท์ : 087-777-5111, 087-777-5999
  อีเมล์ : somchit_nkt@hotmail.com
  facebook : https://www.facebook.com/nakornthong.property
ประกาศของฉัน